Fotografie

Als ik werk fotografeer ik minimaal 24 plaatjes per seconden. Als ik tijd over heb maak ik minder beelden per seconden.